Hallinnointi

Hallinnointi

Alla oleva hallinnointia koskeva kappale tulee voimaan First North -listautumisesta lähtien.

Nordic Lights Group Oyj on  suomalainen julkinen osakeyhtiö, ja sen osakeet on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Nordic Lights Group Oyj:n kotipaikka on Pietarsaari, Suomi.

Yhtiön päätöksenteko ja hallinto perustuvat yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ((EU) N:o 596/2014) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin sääntöihin, ohjeisiin ja suosituksiin. Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuna yhtiönä yhtiöön sovelletaan Nasdaq First North Growth Market  Rulebookin sääntöjä.

Yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin vapaaehtoisesti noudattaa hallinnointikoodia pois lukien hallinnointikoodiin sisältyvät raportointivelvollisuudet.

Konserniin kuuluvat sen emoyhtiö Nordic Lights Group Oyj ja tytäryhtiöt Sponbeam Oy ja Nordic Lights Oy Suomessa, Herrmans Nordic Lights GmbH Saksassa, Nordic Lights NA, Inc. Yhdysvalloissa ja Nordic Lights (Suzhou) Co. Ltd Kiinassa. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi tytäryhtiötä, joilla ei ole liiketoimintaa: Nordic Lights APAC Singapore ja Sandsund Lights Oy.

Hallinnointiperiaatteet

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys tulee voimaan First North -listautumisesta alkaen.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät myös muun muassa osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnaista sekä heidän palkkioistaan. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus ottaa yhtiökokouksen asialistalle yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvia asioita edellyttäen, että osakkeenomistaja pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan ennen varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden päättymistä päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava asiasta. 

Yhtiö voi tarvittaessa pitää ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan yhtiötiedotteella. Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan myös yhtiötiedotteella välittömästi kokouksen jälkeen. 

 

Yhtiökokous 2023

Hallitus

Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa ja päättää osakeyhtiölain mukaisista merkittävistä Yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallituksella on yleinen toimivalta päättää ja toimia kaikissa sellaisissa asioissa, jotka eivät ole osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan varattuja muille hallintoelimille. 

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti, normaalisti kuudesta (6) kymmeneen (10) kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. 

Yhtiökokous valitsee vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan ​​puheenjohtajan. 

Hallitus valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön hallitus ei ole perustanut valiokuntia.  

Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n jakautumisella vuonna 2021, ja hallituksen jäsenet olivat tätä ennen Sponfyr Oy:n hallituksen jäseniä.

 • Göran Carlson

  Hallituksen puheenjohtaja

  Göran Carlson

  Nordic Lightsin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
  Syntynyt 1958, opiskellut sähkötekniikkaa ja tietotekniikkaa Lundin yliopistossa
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

  Luottamustoimet

  • Hallituksen puheenjohtaja, Månson Holding Ab, 2017-
  • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components Oy, 2019-
  • Hallituksen jäsen, Finncont Oy, 2022-
  • Hallituksen jäsen, Professionell Ägarstyrning PÄAB II, 2015-
  • Hallituksen puheenjohtaja, Bright Group Oy, 2019–2021
  • Hallituksen puheenjohtaja, Sally R AB, 2017–2021

  Keskeinen työkokemus

  • Toimitusjohtaja, Cramo AB, 2015–2017
  • Johtoryhmän jäsen, Pon Holdings BV, 2013–2015
  • Toimitusjohtaja, Pon Equipment ja Pon Power BV, 2013–2015
  • Varatoimitusjohtaja, Cramo Group Oyj, 2006–2013
  • Toimitusjohtaja, Cramo Group AB, 2004–2006
  • Useat kansainväliset työtehtävät, Electolux AB, 1981–2003

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (31.12.2022) 49 100

 • Thomas Sandvall

  Hallituksen jäsen

  Thomas Sandvall

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
  Syntynyt 1975, kauppatieteiden tohtori
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2018

  Luottamustoimet

  • Hallituksen jäsen, Finncont 2022–
  • Hallituksen puheenjohtaja, Herrmans Bike Components Oy, 2019–
  • Hallituksen jäsen, Duell, 2018–
  • Hallituksen jäsen, StaffPoint, 2017–
  • Hallituksen jäsen, Fresh Servant, 2022–
  • Hallituksen jäsen, Orthex, 2015–2021
  • Hallituksen jäsen, Myllyn Paras, 2018–2019
  • Hallituksen jäsen, Realia, 2015–2016

  Keskeinen työkokemus

  • Osakas, Sponsor Capital Oy, 2014-
  • Osakas, HLP Corporate Finance Oy, 2001–2014

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (31.12.2022)  66 120

 • Päivi Lindqvist

  Hallituksen jäsen

  Päivi Lindqvist

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen Nordic Lightsin osakkeiden kaupankäynnin aloittamishetkestä First Northissa 5.7.2022
  Syntynyt 1970, kauppatieteen maisteri, MBA
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2022

  Luottamustoimet

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022, Etteplan Oyj
  • Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020, Etteplan Oyj

  Keskeinen työkokemus

  • Talousjohtaja vuodesta 2016, Glaston Oyj Abp
  • VP Business Control 2014-2016, Basware Oyj
  • Senior VP Finance & Control 2012-2013, Outokumpu Oyj
  • Senior VP Communications & Investor Relations 2007-2011, Outokumpu Oyj

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (31.12.2022) 8 800

 • Sami Heikkilä

  Hallituksen jäsen

  Sami Heikkilä

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
  Syntynyt 1971, kauppatieteiden maisteri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2018

  Luottamustoimet

  • Hallituksen puheenjohtaja, LTP Group, 2023–
  • Hallituksen puheenjohtaja, Fresh Servant, 2022–
  • Hallituksen puheenjohtaja, Myllyn Paras, 2018–
  • Hallituksen jäsen, Saalro, 2020–
  • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components, 2019–
  • Hallituksen puheenjohtaja / jäsen, Duell, 2018–
  • Hallituksen jäsen, Lehtipiste Oy, 2013–2016

  Keskeinen työkokemus

  • Osakas, Sponsor Capital Oy, 2004

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (31.12.2022) 66 120

 • Jyrki Perttunen

  Hallituksen jäsen

  Jyrki Perttunen

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
  Syntynyt 1963, oikeustieteen maisteri ja diplomi-insinööri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

  Luottamustoimet

  • Hallituksen jäsen, Sponfyr Oy, 2019-2021
  • Hallituksen puheenjohtaja, Lean Institute Finland Oy, 2019-2021
  • Hallituksen varajäsen, EKE Finance Oy, 2020-
  • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components, 2021-
  • Hallituksen jäsen, PaloDEx Group Oy, 2006-2009
  • Hallituksen puheenjohtaja, PaloDEx Group Oy, 2009-2013

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022) 49 100

 • Risto Siivonen

  Hallituksen jäsen

  Risto Siivonen

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
  Syntynyt 1975, kauppatieteiden maisteri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

  Luottamustoimet

  • Hallituksen jäsen, Sponfyr Oy, 2019-2021
  • Hallituksen puheenjohtaja, Bravedo Oy, 2021-
  • Hallituksen jäsen, Bravedo Oy, 2018-2021
  • Hallituksen jäsen, Sponcont Oy, 2022-
  • Hallituksen jäsen, Manihi Oy, 2008-
  • Hallituksen puheenjohtaja, Dassiet Oy, 2021-2022
  • Hallituksen puheenjohtaja, Tres Partners Oy,2012-2022
  • Hallituksen puheenjohtaja, RSH Capital Oy, 2020-2022
  • Hallituksen jäsen, Barona Oy, 2021-2022
  • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components Oy, 2019-2022
  • Hallituksen jäsen, Bondos Oy, 2017-2022
  • Hallituksen jäsen, Source Ventures Oy, 2019-2022
  • Hallituksen jäsen, Realia Group Oy, 2016-2017
  • Hallituksen jäsen, Health and Fitness Nordic Ab, 2015-2017

  Keskeinen työkokemus

  • Toimitusjohtaja, Manihi Oy, 2008-
  • Osakas, Altor Equity Partners Oy, 2008–2017

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022) 73 650

 • Caj-Anders Skog

  Hallituksen jäsen

  Caj-Anders Skog

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
  Syntynyt 1957, kauppatieteiden maisteri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

  Luottamustoimet

  • Hallituksen jäsen, Sponfyr Oy, 2019-2021
  • Hallituksen jäsen, Purmo Autic Ab, 1994-
  • Hallituksen puheenjohtaja, Ab Furiren Oy, 2005-
  • Hallituksen puheenjohtaja, Ab Cap North Oy, 1997-
  • Hallituksen jäsen, KWH-yhtymä, 2016-
  • Hallituksen jäsen, Herrmans Oy Ab, 2001-
  • Hallituksen puheenjohtaja, Ab Norlic Oy, 2013-2021
  • Hallituksen puheenjohtaja, Oy Rikta Ab, 2008-2021
  • Hallituksen puheenjohtaja, Ab Comfort Home Hotels Oy, 1997-2007
  • Hallituksen jäsen, Oy Fondex Ab, 2000-2008
  • Hallituksen jäsen, Baltic Yachts Oy Ab, 2010-2015

  Keskeinen työkokemus

  • Toimitusjohtaja, Purmo Autic Ab, 1994-

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022) 1 473 000

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisen toiminnan valvonnasta ja valvonnasta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan johtajasopimuksen ehdoista kirjallisesti. 

Johtoryhmällä ei ole lainsäädäntöön tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Yhtiön johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa operatiivisten asioiden hoidossa. Johtoryhmän jäsenillä on erityinen toimivalta omilla vastuualueillaan, ja heidän tehtävänsä on kehittää konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. 

 • Tom Nordström

  Toimitusjohtaja

  Tom Nordström

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
  Syntynyt 1963, konetekniikan kandidaatti
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2015

  Luottamustoimet

  • Hallituksen puheenjohtaja, Oy Frontline Audio Ab, 2013
  • Hallituksen jäsen, Sponspeed Oy, 2021-
  • Hallituksen jäsen, Sponvelo Oy, 2021-
  • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components Oy, 2019-
  • Hallituksen jäsen, Procons Oy Ab, 2015-
  • Hallituksen jäsen, Ab Brightview Oy, 2018-
  • Hallituksen jäsen, Nordic Lights Oy, 2013-2015

  Keskeinen työkokemus

  • Toimitusjohtaja, Herrmans Oy Ab, 2015–2019
  • Toimitusjohtaja, LKI Kaldman Oy, 2011–2015
  • Varatoimitusjohtaja, Mirka Oy, 2006–2011

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 90 000 (23.6.2022)

 • Ann-Louise Brännback

  Talousjohtaja

  Ann-Louise Brännback

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
  Syntynyt 1964, kauppatieteiden maisteri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

  Keskeinen työkokemus

  • Herrmans Bike Components Oy:n talousjohtaja vuosina 2019–2021
  • Danfoss Drivesin talous- ja hallintojohtaja vuosina 2015–2019
  • Vacon Oyj:n talousjohtaja ja controller vuosina 2001–2014

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 100 000(23.6.2022)

 • Antti Turja

  Myynti- ja markkinointijohtaja

  Antti Turja

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
  Syntynyt 1976, yrityshallinnon ja johtamisen tradenomi.
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2018

  Keskeinen työkokemus

  • APAC-alueen toimitusjohtaja, Nordic Lights Oy, 2018-
  • Toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja, Nordic Lights Kiinan tytäryhtiön APAC-alue, 2011–2018
  • Trafoxin Kiinan tytäryhtiön johtaja, ja Viron tehtaan tuotantopäälikkö,Muuntosähkö Oy, 2002–2011

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 150 000 (23.6.2022)

 • Helen Dahl

  HR Manager

  Helen Dahl

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
  Syntynyt 1968, prosessitekniikan maisteri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2020

  Keskeinen työkokemus

  • Henkilöstöjohtaja, Herrmans Bike Components Oy, 2020-01/2022
  • Logistiikka- ja tuotantojohtaja, Löfs Ab Oy, 2014–2020
  • Projektikonsultti, ERP Systems Oy Ab:n ja Monitor System Finland Ab, 2010–2014
  • Laatujohtaja, Oy Prevex Ab, 2007–2010

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (4.7.2022) 2 212

 • Tomas Skott

  Director, Production & Supply Chain

  Tomas Skott

  Syntynyt 1975, teknikko
  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2016

  Luottamustoimet

  • Hallituksen jäsen, Pergite Ab Oy, 2018-
  • Hallituksen jäsen, Reviva Oy Ab, 2014-2020

  Keskeinen työkokemus

  • Tuotantojohtaja, Herrmans Oy Ab, 2016-2019
  • Business Manager Power Tools, Mirka Oy, 2014-2016
  • Tuotantopäällikkö, Oy Limetec Ab, 2010-2014

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 70 000 (23.6.2022)

 • Matti Leipälä

  Operational Excellence Manager

  Matti Leipälä

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
  Syntynyt 1976, diplomi-insinööri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012

  Keskeinen työkokemus

  • Operational Excellence Manager, Herrmans Oy Ab, 2016-2019
  • Kehitysjohtaja, Herrmans Oy Ab, 2012–2016
  • Tuotejohtaja, Herrmans Oy Ab, 2007–2012
  • Tuotekehitysinsinööri, Metso Oyj, 2004–-2007

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 100 000 (23.6.2022)

 • Jyrki Mikkola

  Research & Development Director

  Jyrki Mikkola

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
  Syntynyt 1976, sähkötekniikan diplomi-insinööri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

  Luottamustoimet

  • Hallituksen jäsen, Aralek Oy, 2019-

  Keskeinen työkokemus

  • Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja, Beamex Oy Ab, 2011–2019
  • Toimituspäällikkö, Sasken Finland Oy, 2006–2010

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 100 000 (23.6.2022)

Palkitseminen

Nordic Lightsin palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön yhtiökokouksessa vuonna 2023 ja vähintään joka neljäs vuosi sekä aina, jos siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Palkitsemisraportti esitetään vuosittain yhtiön yhtiökokouksessa vuoden 2023 yhtiökokouksesta alkaen.

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintaa ohjaa Yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa riskien kokonaisvaltainen ja asianmukainen tunnistaminen, arviointi, hallinta ja valvonta. Se on olennainen osa Yhtiön strategiaprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä kaikissa toimintamaissa. Konsernin ulkoistettu sisäisen tarkastuksen organisaatio tukee Yhtiön johtoa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan organisoinnissa ja kehittämisessä. 

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa sisäpiiritietoon liittyvissä asioissa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja Nasdaq Helsingin listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. Yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeensa. Yhtiön talousjohtaja vastaa sisäpiiriasioiden valvonnasta. 

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Nordic Lightsin lakisääteinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, Hans Erik Bertell päävastuullisena tilintarkastajana. Hans Erik Bertell on merkitty Kaupparekisterin ylläpitämään tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:n mukaiseen tilintarkastajarekisteriin.

Hyväksytty neuvonantaja

Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukainen hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
Pohjoisesplanadi 27C,
FI-00100 Helsinki
Puh. +358 9 612 9670