Hallinnointi

Hallinnointi

Alla oleva hallinnointia koskeva kappale tulee voimaan First North -listautumisesta lähtien.

Nordic Lights Group Oyj on  suomalainen julkinen osakeyhtiö, ja sen osakeet on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Nordic Lights Group Oyj:n kotipaikka on Pietarsaari, Suomi.

Yhtiön päätöksenteko ja hallinto perustuvat yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ((EU) N:o 596/2014) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin sääntöihin, ohjeisiin ja suosituksiin. Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuna yhtiönä yhtiöön sovelletaan Nasdaq First North Growth Market  Rulebookin sääntöjä.

Yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin vapaaehtoisesti noudattaa hallinnointikoodia pois lukien hallinnointikoodiin sisältyvät raportointivelvollisuudet.

Konserniin kuuluvat sen emoyhtiö Nordic Lights Group Oyj ja tytäryhtiöt Sponbeam Oy ja Nordic Lights Oy Suomessa, Herrmans Nordic Lights GmbH Saksassa, Nordic Lights NA, Inc. Yhdysvalloissa ja Nordic Lights (Suzhou) Co. Ltd Kiinassa. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi tytäryhtiötä, joilla ei ole liiketoimintaa: Nordic Lights APAC Singapore ja Sandsund Lights Oy.

Hallinnointiperiaatteet

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys tulee voimaan First North -listautumisesta alkaen.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät myös muun muassa osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnaista sekä heidän palkkioistaan. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus ottaa yhtiökokouksen asialistalle yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvia asioita edellyttäen, että osakkeenomistaja pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan ennen varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden päättymistä päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava asiasta. 

Yhtiö voi tarvittaessa pitää ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan yhtiötiedotteella. Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan myös yhtiötiedotteella välittömästi kokouksen jälkeen. 

 

Yhtiökokoukset 2023

Hallitus

Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa ja päättää osakeyhtiölain mukaisista merkittävistä Yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallituksella on yleinen toimivalta päättää ja toimia kaikissa sellaisissa asioissa, jotka eivät ole osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan varattuja muille hallintoelimille. 

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti, normaalisti kuudesta (6) kymmeneen (10) kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. 

Yhtiökokous valitsee vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan ​​puheenjohtajan. 

Hallitus valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön hallitus ei ole perustanut valiokuntia. 

 • Damian Olesnycky

  Hallituksen puheenjohtaja

  Damian Olesnycky

  Nordic Lightsin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
  Syntynyt 1979, Yhdysvaltain kansalainen
  Kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri, luonnontieteiden kandidaatti

  Johtaja, Strategia ja M&A (Vice President, Strategy and M&A), Methode Electronics

  Luottamustoimet

  • Toiminut hallituksessa kolmessa Horizon Capitalin portfolioyhtiössä

  Keskeinen työkokemus

  • Johtaja, Strategia ja M&A (Vice President, Strategy and M&A), Methode Electronics (NYSE: MEI) (2021 – nykyinen)
  • CF Industries (NYSE: CF) (2014 – 2021)
   • Johtaja, Yrityskehitys (Vice President, Corporate Development) (2 vuotta)
   • Johtaja, Tuotehallinta (Vice President, Product Management) (3 vuotta)
   • Ylempi toimihenkilö, Yrityskehitys (Director, Corporate Development) (2 vuotta)
  • Sijoitusjohtaja (Investment Director), Horizon Capital (2009 – 2013)
  • Associate, Morgan Stanley (2007 – 2009)

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (15.5.2023) 0

  Damian Olesnyckyn katsotaan olevan riippumaton Nordic Lights Group Oyj:stä. Damian Olesnyckyn ei katsota olevan riippumaton Nordic Lights Group Oyj:n merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työsuhteessa osapuoleen, joka käyttää välitöntä tai välillistä määräysvaltaa Montana BidCo Oy:ssä.

 • Amit N. Patel

  Hallituksen jäsen

  Amit N. Patel

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2023
  Syntynyt 1967, Yhdysvaltain kansalainen
  Kauppatieteiden kandidaatti

  Johtaja, Kirjanpito (Chief Accounting Officer), Methode Electronics

  Luottamustoimet

  • Hallituksen jäsen, LMS Energy Pty Ltd (2014 – 2018)
  • Hallituksen jäsen, SA Recycling LLC (2014 – 2018)

  Keskeinen työkokemus

  • Johtaja, Kirjanpito (Chief Accounting Officer), Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI) (2019 – nykyinen)
  • Varatoimitusjohtaja ja Johtaja, Kirjanpito (Group Senior Vice President & Chief Accounting Officer), Sims Limited (ASX: SGM) (2008 – 2018)
  • Johtaja, Talouspäällikkö (Vice President, Finance and Corporate Controller), Metal Management, Inc. (NYSE: MM) (1997 – 2008)

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (15.5.2023)  0

  Amit N. Patelin katsotaan olevan riippumaton Nordic Lights Group Oyj:stä. Amit N. Patelin ei katsota olevan riippumaton Nordic Lights Group Oyj:n merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työsuhteessa osapuoleen, joka käyttää välitöntä tai välillistä määräysvaltaa Montana BidCo Oy:ssä.

 • Kerry A. Vyverberg

  Hallituksen jäsen

  Kerry A. Vyverberg

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2023
  Syntynyt 1969, Yhdysvaltain kansalainen
  Oikeustieteen maisteri, humanististen tieteiden kandidaatti

  Lakiasiainjohtaja (General Counsel), Methode Electronics

  Luottamustoimet

  • Hallintoasioiden sihteeri (Assistant Corporate Secretary), Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI)

  Keskeinen työkokemus

  • Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI) (2021 – nykyinen)
   • Lakiasiainjohtaja (General Counsel) (1 vuosi)
   • Johtaja, Lakiasiat (Vice President, Legal Affairs) (1 vuosi)
  • Locke Lord LLP, Chicago, IL (1997 – 2021)
   • Vanhempi neuvonantaja (Of Counsel)
   • Osakas (Partner)
   • Associate

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (15.5.2023)  0

  Kerry A. Vyverbergin katsotaan olevan riippumaton Nordic Lights Group Oyj:stä. Kerry A. Vyverbergin ei katsota olevan riippumaton Nordic Lights Group Oyj:n merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työsuhteessa osapuoleen, joka käyttää välitöntä tai välillistä määräysvaltaa Montana BidCo Oy:ssä.

 • Peter Bonavia

  Hallituksen jäsen

  Peter Bonavia

  Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2023
  Syntynyt 1973, Maltan kansalainen
  Konetekniikan kandidaatti

  Toimitusjohtaja (General Manager), Hetronic, Methode Electronics -yhtiö

  Luottamustoimet

  • Presidentti, San Giljan ASC, kansalaisjärjestö (2019 – nykyinen)
  • Maltalla olevan vesiurheiluun erikoistuneen urheiluseuran presidentti

  Keskeinen työkokemus

  • Toimitusjohtaja (Global General Manager), Hetronic, Methode Electronics, Inc. (NYSE: MEI) -yhtiö (2021 – nykyinen)
  • Johtaja, Maailmanlaajuisen liiketoiminnan kehitys (Global Business Development Manager), Hetronic (2017 – 2019)
  • Toimitusjohtaja (General Manager), Carmelo Caruana Ltd (2014 – 2017)

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (15.5.2023)  0

  Peter Bonavian katsotaan olevan riippumaton Nordic Lights Group Oyj:stä. Peter Bonavian ei katsota olevan riippumaton Nordic Lights Group Oyj:n merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on työsuhteessa osapuoleen, joka käyttää välitöntä tai välillistä määräysvaltaa Montana BidCo Oy:ssä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisen toiminnan valvonnasta ja valvonnasta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan johtajasopimuksen ehdoista kirjallisesti. 

Johtoryhmällä ei ole lainsäädäntöön tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Yhtiön johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa operatiivisten asioiden hoidossa. Johtoryhmän jäsenillä on erityinen toimivalta omilla vastuualueillaan, ja heidän tehtävänsä on kehittää konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. 

 • Tom Nordström

  Toimitusjohtaja

  Tom Nordström

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
  Syntynyt 1963, konetekniikan kandidaatti
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2015

  Luottamustoimet

  • Hallituksen puheenjohtaja, Oy Frontline Audio Ab, 2013-
  • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components Oy, 2019-
  • Hallituksen jäsen, Procons Oy Ab, 2015-
  • Hallituksen jäsen, Nordic Lights Oy, 2013-2015

  Keskeinen työkokemus

  • Toimitusjohtaja, Herrmans Oy Ab, 2015–2019
  • Toimitusjohtaja, LKI Kaldman Oy, 2011–2015
  • Varatoimitusjohtaja, Mirka Oy, 2006–2011

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 90 000 (31.12.2022)

 • Ann-Louise Brännback

  Talousjohtaja

  Ann-Louise Brännback

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
  Syntynyt 1964, kauppatieteiden maisteri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

  Keskeinen työkokemus

  • Herrmans Bike Components Oy:n talousjohtaja vuosina 2019–2021
  • Danfoss Drivesin talous- ja hallintojohtaja vuosina 2015–2019
  • Vacon Oyj:n talousjohtaja ja controller vuosina 2001–2014

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 100 000(31.12.2022)

 • Antti Turja

  Myynti- ja markkinointijohtaja

  Antti Turja

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
  Syntynyt 1976, yrityshallinnon ja johtamisen tradenomi.
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011

  Keskeinen työkokemus

  • APAC-alueen toimitusjohtaja, Nordic Lights Oy, 2018-
  • Toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja, Nordic Lights Kiinan tytäryhtiön APAC-alue, 2011–2018
  • Trafoxin Kiinan tytäryhtiön johtaja, ja Viron tehtaan tuotantopäälikkö, Muuntosähkö Oy, 2002–2011

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 150 000 (31.12.2022)

 • Helen Dahl

  Henkilöstöpäällikkö

  Helen Dahl

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
  Syntynyt 1968, prosessitekniikan maisteri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2020

  Keskeinen työkokemus

  • Henkilöstöpäällikkö, Herrmans Bike Components Oy, 2020-01/2022
  • Logistiikka- ja tuotantopäällikkö, Löfs Ab Oy, 2014–2020
  • Projektikonsultti, ERP Systems Oy Ab:n ja Monitor System Finland Ab, 2010–2014
  • Laatupäällikkö, Oy Prevex Ab, 2007–2010

  Osakeomistus Nordic Lightsissa (31.12.2022) 2 212

 • Tomas Skott

  Tuotantojohtaja

  Tomas Skott

  Syntynyt 1975, teknikko
  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2016

  Keskeinen työkokemus

  • Tuotantojohtaja, Herrmans Oy Ab, 2016-2019
  • Business Manager Power Tools, Mirka Oy, 2014-2016
  • Tuotantopäällikkö, Oy Limetec Ab, 2010-2014

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 70 000 (31.12.2022)

 • Matti Leipälä

  Päällikkö, Operational Excellence

  Matti Leipälä

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
  Syntynyt 1976, diplomi-insinööri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012

  Keskeinen työkokemus

  • Operational Excellence Manager, Herrmans Oy Ab, 2016-2019
  • Laatu- ja kehityspäällikkö, Herrmans Oy Ab, 2012–2016
  • Tuotepäällikkö, Herrmans Oy Ab, 2007–2012
  • Tuotekehitysinsinööri, Metso Oyj, 2004–-2007

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 100 000 (31.12.2022)

 • Jyrki Mikkola

  Tutkimus- ja kehitysjohtaja

  Jyrki Mikkola

  Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
  Syntynyt 1976, sähkötekniikan diplomi-insinööri
  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

  Keskeinen työkokemus

  • Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja, Beamex Oy Ab, 2011–2019
  • Toimituspäällikkö, Sasken Finland Oy, 2006–2010

  Osakeomistus Nordic Lightsissa 85 000 (31.12.2022)

Palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja ehdoista.

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintaa ohjaa Yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa riskien kokonaisvaltainen ja asianmukainen tunnistaminen, arviointi, hallinta ja valvonta. Se on olennainen osa Yhtiön strategiaprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä kaikissa toimintamaissa. Konsernin ulkoistettu sisäisen tarkastuksen organisaatio tukee Yhtiön johtoa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan organisoinnissa ja kehittämisessä. 

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa sisäpiiritietoon liittyvissä asioissa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja Nasdaq Helsingin listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. Yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeensa. Yhtiön talousjohtaja vastaa sisäpiiriasioiden valvonnasta. 

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Nordic Lightsin lakisääteinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, Hans Erik Bertell päävastuullisena tilintarkastajana. Hans Erik Bertell on merkitty Kaupparekisterin ylläpitämään tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:n mukaiseen tilintarkastajarekisteriin.

Hyväksytty neuvonantaja

Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukainen hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
Pohjoisesplanadi 27C,
FI-00100 Helsinki
Puh. +358 9 612 9670