Nordic Lights sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Nordic Lightsiin?

Nordic Lights uskoo, että erityisesti seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia:

1. Markkina-asema ja brändi

Vahva ja vakaa markkina-asema korkealuokkaisiin liiketoimintakriittisiin työkoneiden valaisinratkaisuihin erikoistuneena maailmanlaajuisena toimittajana.

2. Laaja asiakaskunta

Toistuvat tilaukset eri segmenteillä toimivilta suurilta OEM-valmistajilta* ja merkittävät mahdollisuudet jälkimarkkinoilla.

3. Globaali toiminta

Kyky palvella asiakkaita maailmanlaajuisesti.

4. Teknologia

Vahva osaaminen tuote- ja teknologiakehityksessä sekä kokemusta yhteistyöstä vaativissa työympäristöissä toimivien OEM-organisaatioiden kanssa.

5. ESG-tavoitteet

Työkoneiden turvallinen käyttö ja energiatehokkaat valaisinratkaisut.

6. Tunnusluvut

Vahva näyttö kaksinumeroisesta kasvusta ja korkesta kannattavuudesta.

7. Kasvunäkymät

Houkuttelevat kasvumahdollisuudet ydinliiketoiminnassa, uusilla markkinoilla sekä kasvavan jälkimarkkinan kautta ja todennettu kyky voittaa uutta liiketoimintaa.

8. Henkilöstö

Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

 

*OEM = original equipment manufacturer

Markkina

Nordic Lights keskittyy valittuihin segmentteihin pääasiassa työvaloissa sekä ajo- ja merkkivaloissa. Näiden keskeisten kohdemarkkinoiden koko oli viime vuonna yhteensä 964 miljonaa euroa, ja niiden ennustetaan vuosina 2021-2026 kasvavan noin 4 prosenttia vuosittain.

Valaisinmarkkinoiden historiallisesti vakaan kasvun taustalla ovat useat megatrendit: työkoneiden määrän kasvu, valojen määrän kasvu yksittäisissä työkoneissa sekä LED-valojen osuuden kasvaminen.

Työvalojen markkinan koko oli viime vuonna arviolta 595 miljoonaa euroa, ajovalojen noin 247 miljoonaa euroa ja merkkivalojen noin 121 miljoonaa euroa. Työvalojen osalta markkinan odotetaan kasvavan vuosina 2021-2026 nopeiten, noin 5 prosenttia vuosittain. Ajo- ja merkkivalojen osalta markkinakasvun uskotaan olevan noin 2-3 prosenttia.

 

Nordic Lightsin valaisimia käytetään työkoneissa pääasiassa näillä toimialoilla

Liiketoiminta

Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla.

Nordic Lights valmistaa työkoneiden työvaloja, ajovaloja ja merkkivaloja hyödyntäen ennen kaikkea energiatehokasta LED-teknologiaa, jonka yhtiö toi ensimmäisten valaisinvalmistajien joukossa työkoneiden markkinalle vuonna 2008. Yhtiö on yksi alan edelläkävijöitä työkoneiden valaisimia koskevissa innovaatioissa.

Nordic Lightsilla on vakiintunut asema tunnettujen globaalien OEM-alkuperäisvalmistajien – kuten Caterpillar, Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, Sandvik ja Ponsse – keskuudessa sekä valaisimien jälkimarkkinoilla, joissa Nordic Lights tekee yhteistyötä jakelijoiden kanssa. Yhtiöllä on laaja asiakaskunta ympäri maailmaa.

Liikevaihdosta 49 prosenttia tulee (Q1/2022) Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta, 24 prosenttia Pohjois-Amerikasta, 23 prosenttia Aasiasta ja 4 prosenttia Etelä-Amerikasta.

70 prosenttia yhtiön myynnistä (2021) koostuu valmistajien tehtailla työkoneisiin asennettavista valaisimista. Loput 30 prosenttia Nordic Lightsin liikevaihdosta koostui vuonna 2021 jälkimarkkinoilla tapahtuvasta myynnistä.

Maailmanlaajuinen tuotanto- ja myyntiverkosto on yksi Nordic Lightsin vahvuuksia. Yhtiöllä on tehtaat Suomessa ja Kiinassa sekä myyntiedustus Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Vietnamissa.

Tuotekehitys

Kyky tuoda uusia tuotteita markkinoille on Nordic Lightsin johdon mukaan yhtiölle merkittävä kilpailuetu. Nordic Lights pitääkin itseään edelläkävijänä työkoneiden valaisimia koskevissa innovaatioissa. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on tuotekehitystyössä keskeistä.

Innovoinnin edelläkävijä

Nordic Lights oli yksi ensimmäisistä yhtiöistä, jotka toivat energiatehokkaat LED-valaisimet raskaiden työkoneiden valaisinmarkkinoille ja on sittemmin jatkanut LED-valaisimien tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä alan johtavien työkonevalmistajien kanssa.

Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Vaativien OEM-asiakkaiden ja heidän loppuasiakkaittensa tarpeiden ymmärtäminen on alalla tärkeää, ja Nordic Lights kehittääkin tuotteita usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen ennakoivasti uusia tuotteita ja tuoteominaisuuksia ja yhtiöllä on tyypillisesti meneillään 15–20 tutkimus- ja tuotekehitysprojektia yhtä aikaa. Perinteisesti Nordic Lights on lanseerannut vuosittain 5–10 uutta tuotetta tai tuotepäivitystä.

Vahvat tuotekehityskyvykkyydet

Nordic Lightsin tuotekehitysasiantuntemus ja osaaminen kattavat projektihallinnan, neuvonnan, suunnittelun, testauksen, volyymituotannon ja vaatimustenmukaisuuden varmistamisen – kaikki keskeiset osa-alueet. Tuotekehitystyössä keskeisiä asioita ovat erityisesti asiakaskeskeisyys, tuotteiden modulaarisuus sekä viimeisimmän teknologian hyödyntäminen.

Kehityksen suunta

Viime vuosina Nordic Lights on panostanut uudenlaisten älyvalaisimien kehittämiseen sekä tuotteiden energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseen. Lisäksi Nordic Lights tutkii uusia tuoterakenteita, jotka mahdollistavat kustannustehokkuuden sekä teknisen suorituskyvyn parantamisen.

Tehokkuutta on parannettu myös tuotannon automaatiota lisäämällä, mikä on samalla kasvattanut yhtiön tuotantokapasiteettia. Nordic Lightsin ensimmäinen automatisoitu tuotantolinja otettiin käyttöön Suomen tuotantolaitoksella vuonna 2020 ja toinen vuonna 2021.

Aidosti globaali toimija

Nordic Lights palvelee maailmanlaajuista asiakaskuntaansa neljällä mantereella sijaitsevista toimipisteistään. Yhtiön kaksi korkealaatuista tuotantolaitosta  sijaitsevat Suomessa ja Kiinassa.

Avainluvut

 

Korkean kannattavuuden mahdollistajat

Yhtiön vahva asema premiumtoimittajana

Asiakkaat ovat valmiita maksamaan korkeamman hinnan luotettavista ja kestävistä premium-tuotteista. Yhtiö keskittyy tutkimus ja kehitystoimintaan ja uusien paranneltujen tuotteiden tuomiseen markkinoille, mikä luo asiakkaille merkittävästi lisäarvoa.

Uusien kilpailijoiden tulo markkinalle hankalaa

Nordic Lightsin markkina-asemaa parantaa se, että tuotteita käytetään työkoneissa, joissa valaisinratkaisu on olennainen osa toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Lisäksi toimittajan vaihtamisesta aiheutuu usein merkittäviä kustannuksia OEM-valmistajille, mikä vaikeuttaa toimittajan vaihtamista.

Yhtiön operatiivinen tehokkuus ja kustannusten hallinta

Nordic Lights on jatkanut tuotannon automaatioasteen nostamista ja modulaaristen suunnittelukonseptien käytön lisäämistä. Lisäksi on panostettu komponenttien paikalliseen hankintaan kuljetuskustannuksia pienentämiseksi ja hankintaketjujen häiriöihin liittyvien riskien vähentämiseksi.

Taloudelliset tavoitteet

Uskomme, että tällä hetkellä käynnissä olevat projektit uusiin työkonemalleihin valmistettavien valaisimien kehittämiseksi, sekä jo ylösajovaiheessa olevat projektit uusien valaisimien tuotannon käynnistämiseksi lisäävät liikevaihdon ennustettavuutta ja tukevat kasvunäkymiämme keskipitkällä aikavälillä.

Vuoden 2022 näkymät

Nordic Lights odottaa liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti 20-25 prosenttia vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.

 

Keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet

Kasvu

Vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia. Kasvua voidaan nopeuttaa valikoiduilla yritysostoilla Nordic Lightsin strategian mukaisesti.

Kannattavuus

Oikaistu EBITA-marginaali yli 18%.

Velkaantuminen

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,0x. Tavoitetaso voidaan väliaikaisesti ylittää, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä.

Osinkopolitiikka

Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoa, joka on vuositasolla määrältään yhteensä 30–40 prosenttia sen raportoidusta tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla.

Kasvustrategia

Haluamme olla työkoneiden korkealaatuisten työ-, ajo- ja merkkivalojen johtava premium-toimittaja sekä OEM-valmistajien keskuudessa, että jälkimarkkinoilla. Uskomme, että meillä on valmiudet tavoitella nykyisellä ydinliiketoiminnallamme keskimäärin kaksinumeroista orgaanista kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.