Osake

Nordic Lights Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Growth Market Finland –markkinapaikalla 5.7.2022 lähtien. Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa osakkeisiin liittyen.

Nordic Lights Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 12 663 301 euroa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- ja vähimmäispääomasta. Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Nordic Lights Group Oyj:n yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa ja ne ovat euromääräisiä. Kaikki Nordic Lights Group Oyj:n osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon.