Liputusilmoitukset

Nordic Lightsin yhtiöjärjestyksen kohdan 10 mukaisesti osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa yhtiölle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka 2/3 yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeenomistajan on myös tehtävä ilmoitus osuuksien muutoksesta, kun sillä on oikeus rahoitusvälineen perusteella saada yhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää taikka vähenee alle edellä mainittujen rajojen. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusväline kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä.

Ilmoitusvelvollisuus syntyy myös, kun osakkeenomistajan edellä mainittujen omistusten (osakeomistus tai osakkeiden tuottamat ääniosuudet ja rahoitusvälineellä hankittu pitkä positio) yhteismäärä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle edellä mainittujen rajojen. Yhtiö julkaisee osuuksien muutosta koskevat ilmoitukset yhtiötiedotteella.

Ilmoituslomake omistusmuutoksista

Lomake tulee lähettää sähköpostitse yhtiön talousjohtaja Ann-Louise Brännbackille ja tämän jälkeen varmistaa ilmoituksen saapuminen soittamalla hänelle.

Puh: +358 (0) 40 190 1165
Email: [email protected]

Tällä sivulla yhtiö julkaisee kaikki sen saamat liputusilmoitukset.

Tiedotteet liputusilmoituksista