Osakkeenomistajat

Seuraavaat osakkeenomistajia kuvaavat taulukot ja graafit perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Omistajat sektorin mukaan

Omistajat osakemäärän mukaan